Categories
technology

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนเป็นกล้องความเร็วสูงระดับอะตอม

วิธีการติดตั้งกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่านสัญญาณซึ่งเป็นผลงานทางวิทยาศาสตร์มายาวนานในการสร้างภาพกล้องจุลทรรศน์ที่คมชัดเพื่อให้สามารถสร้างภาพยนตร์คุณภาพสูง ของกระบวนการที่รวดเร็วเป็นพิเศษในระดับอะตอมและระดับโมเลกุล เข้ากันได้กับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทั้งเก่าและใหม่ชุดติดตั้งเพิ่มเติมนั้นให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง