การจัดหาโลหะที่จำเป็นในการสร้างกังหันลม

World News

การจัดหาโลหะหายากที่จำเป็นในการสร้างกังหันลมนอกชายฝั่งเหล่านี้และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นกังหันเหมือนอย่างที่อยู่นอกเกาะโรดไอส์แลนด์นั้นมีขนาดมหึมา พวกเขาสูงเท่ากับอนุสาวรีย์วอชิงตันและมีเส้นผ่านศูนย์กลางของดาบยาวกว่าสนามฟุตบอล กังหันเหล่านี้ยังต้องการแม่เหล็กที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อที่ใช้องค์ประกอบนีโอไดเมียม

ซึ่งเป็นโลหะหายากของโลกและพวกมันต้องการปริมาณมหาศาลต้องการประมาณ 2,000 ปอนด์ในการผลิตแม่เหล็กแต่ละอันเกือบทั้งหมดของโลกนีโอไดเมียจะถูกขุดในประเทศจีนซึ่งมีราคาถูกกว่าและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดน้อยลง แม่เหล็กถูกสร้างขึ้นในญี่ปุ่นจากนั้นส่งไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อติดตั้งเข้ากับกังหัน ในแต่ละขั้นตอนปัญหาต่างๆเช่นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนในปัจจุบันอาจทำให้เกิดปัญหาคอขวดในซัพพลายเชนได้